Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Kim Oanh Thành Phố Huế – Vĩnh Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 8B Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 52000, Việt Nam
Số điện thoại 096 434 92 46
Trang web diaockimoanhhue.blogspot.com
Vị trí chính xác 164.574.255, 1.075.807.275


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Kim Oanh Thành Phố Huế ở đâu?

8B Điện Biên Phủ, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 52000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Địa Ốc Kim Oanh Thành Phố Huế như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-05:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xây Dựng Và Thương Mại Thạnh Hoa - Thôn Bắc Thượng