Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Hdtect

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 212 Đường Đà Nẵng, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3758 951
Trang web
Vị trí chính xác 208.616.442, 1.067.006.747


Xem thêm:  NHÀ MÁY TÔN LỢP - Trảng Dài