Công ty cổ phần Janbee – Khánh Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô Y1&Y2, Đường D3-N 2, KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Bình Dương, 82000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3639 068
Trang web janbee.com.vn
Vị trí chính xác 110.588.189, 1.067.563.284


Địa chỉ Công ty cổ phần Janbee ở đâu?

Lô Y1&Y2, Đường D3-N 2, KCN Nam Tân Uyên, Khánh Bình, Bình Dương, 82000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty cổ phần Janbee như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty Thực Phẩm Xanh Đồng Nai - TT. Gia Ray