Công Ty Cổ Phần Khu Công Nghiệp MV Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Haiphong Tower, Tầng 3, 32 P. Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3588 288
Trang web
Vị trí chính xác 208.575.461, 1.066.858.269


Xem thêm:  Công Ty TNHH Cơ Điện Lạnh Lộc Thiên Phát - Thống Nhất