Công Ty Cổ Phần TEKCOM – Nhà Máy Bình Dương 1 – Hội Nghĩa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lot M1 – M2 – M7 – M8, Road N 2 – N3 Nam Tan Uyen Industrial Park (Expansion, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 820900, Việt Nam
Số điện thoại 0274 6261 295
Trang web tekcom.vn
Vị trí chính xác 11.095.932, 10.677.668.899.999.900


Địa chỉ Công Ty Cổ Phần TEKCOM - Nhà Máy Bình Dương 1 ở đâu?

Lot M1 – M2 – M7 – M8, Road N 2 – N3 Nam Tan Uyen Industrial Park (Expansion, Hội Nghĩa, Tân Uyên, Bình Dương 820900, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Cổ Phần TEKCOM - Nhà Máy Bình Dương 1 như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-18:30], Thứ Ba:[06:30-18:30], Thứ Tư:[06:30-18:30], Thứ Năm:[06:30-18:30], Thứ Sáu:[06:30-18:30], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  TRẠM XĂNG DẦU SỐ 9 - KHU 4