Công ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Nam Việt, Bình Hưng Hoà A

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 12 Đường 18E, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 380 43 68
Trang web business.site
Vị trí chính xác 10.781.017.499.999.900, 1.065.964.561


Địa chỉ Công ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Nam Việt ở đâu?

12 Đường 18E, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Cổ Phần Thiết Kế Và Xây Dựng Nhà Nam Việt như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00], Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[08:30-11:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Sala Invest - Khu Phố 2