CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM SẠCH BÌNH MINH VIỆT NAM

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 374A Đ. Hùng Vương, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 425 29 35
Trang web thucphambinhminh.vn
Vị trí chính xác 208.754.131, 1.066.481.505


Địa chỉ CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM SẠCH BÌNH MINH VIỆT NAM ở đâu?

374A Đ. Hùng Vương, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CỔ PHẨN THỰC PHẨM SẠCH BÌNH MINH VIỆT NAM như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Thực Phẩm BIỂN VÀNG, Phường 12