Công ty cổ phần Trường Sinh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ cty cp Trường Sinh KCN cành Hầu, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3667 142
Trang web
Vị trí chính xác 208.340.316, 10.665.575.989.999.900


Địa chỉ Công ty cổ phần Trường Sinh ở đâu?

cty cp Trường Sinh KCN cành Hầu, Quán Trữ, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty cổ phần Trường Sinh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Song Vũ - Khu Phố 5