Công Ty Cổ Phần Vận Tải – Xây Dựng Long Thanh Thắng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1, Phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2613 968
Trang web
Vị trí chính xác 20.870.913.899.999.900, 10.665.331.409.999.900


Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Du Lịch Đất Cảng