Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Huế – Vĩnh Ninh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 51 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3846 846
Trang web thuathienhue.gov.vn
Vị trí chính xác 16.459.270.699.999.900, 1.075.894.938


Địa chỉ Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Huế ở đâu?

51 Hai Bà Trưng, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty cổ phần Xây lắp Bưu điện Huế như thế nào?

Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Viettel Hóc Môn - TT. Hóc Môn