Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thiết Bị Điện Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 969 Đ. Thiên Lôi, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3841 076
Trang web
Vị trí chính xác 20.828.841.999.999.900, 10.669.583.929.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trung Tâm Thiết Bị Điện