Công ty CP đầu tư Mỹ Thái

Thông tin chi tiết

Địa chỉ khu đô thị Star City Bắc Giang, Bắc Giang 230000, Việt Nam
Số điện thoại 0865 288 094
Trang web
Vị trí chính xác 213.366.556, 1.062.097.407


Địa chỉ Công ty CP đầu tư Mỹ Thái ở đâu?

khu đô thị Star City Bắc Giang, Bắc Giang 230000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty CP đầu tư Mỹ Thái như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:00], Thứ Ba:[07:30-16:00], Thứ Tư:[07:30-16:00], Thứ Năm:[07:30-16:00], Thứ Sáu:[07:30-16:00], Thứ Bảy:[07:00-16:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Dịch vụ sơn nhà tại Đà Nẵng - Sửa Nhà Trường Phong - Bình Hiên