Công Ty CP Đường Bộ Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 77 P. Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3700 555
Trang web congtyduongbohaiphong.com.vn
Vị trí chính xác 20.854.756.899.999.900, 1.066.759.445


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trung tâm Kỹ thuật Đường bộ 3 - Thạch Thang