Công Ty CP Intimex Mỹ Phước – Thới Hoà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3MR3+WJF, Đ. XE1, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3577 585
Trang web intimexmp.com
Vị trí chính xác 110.923.228, 1.066.540.326


Địa chỉ Công Ty CP Intimex Mỹ Phước ở đâu?

3MR3+WJF, Đ. XE1, Thới Hoà, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty CP Intimex Mỹ Phước như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Trà sữa YoYo - Khu Phố 6