Công Ty CP Truyền Hình Cáp Sài Gòn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 491, Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành Phố Hải Phòng, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3624 955
Trang web
Vị trí chính xác 208.292.254, 10.667.998.229.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng Điện Dân Dụng, Ngũ Kim Sinh Huệ - Kim Long