Công Ty CP Vận Tải Biển Mai Linh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 34, Đường Bùi Thị Từ Nhiên, Quận Hải An, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3794 590
Trang web
Vị trí chính xác 208.552.502, 1.067.194.214


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CN Công ty cổ phần vận tải Tân Cảng ASACO tại Hải Phòng