Công ty CP Vật tư trang thiết bị y tế Việt Pháp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 16 P. Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 157 71 23
Trang web ytevietphap.com
Vị trí chính xác 20.861.794, 106.683.506


Địa chỉ Công ty CP Vật tư trang thiết bị y tế Việt Pháp ở đâu?

16 P. Lê Đại Hành, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty CP Vật tư trang thiết bị y tế Việt Pháp như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế