CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HKD

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Lê Lai, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng 181530, Việt Nam
Số điện thoại 0225 2638 155
Trang web hkdjsc.com.vn
Vị trí chính xác 20.864.124.999.999.900, 1.066.983.204


Địa chỉ CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HKD ở đâu?

3 Lê Lai, Lạ Viên, Ngô Quyền, Hải Phòng 181530, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HKD như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30], Thứ Bảy:[07:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hội công chứng viên tỉnh Bình Dương - Phú Cường