Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS), Tân Thành

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 332 Độc lập (Quốc lộ 51), Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 6501 254
Trang web eps.genco3.vn
Vị trí chính xác 105.930.014, 10.705.438.749.999.900


Địa chỉ Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) ở đâu?

332 Độc lập (Quốc lộ 51), Thị trấn Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Dịch vụ Sửa chữa các Nhà máy điện EVNGENCO 3 (EPS) như thế nào?

Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Phong Vũ - Nam Dương