công ty Hiếu Đại Thành cho thuê xe 7-45 chỗ – Hoà Quý

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Minh Mạng, Hoà Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 098 691 15 46
Trang web
Vị trí chính xác 160.076.638, 1.082.424.458


Địa chỉ công ty Hiếu Đại Thành cho thuê xe 7-45 chỗ ở đâu?

Minh Mạng, Hoà Quý, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của công ty Hiếu Đại Thành cho thuê xe 7-45 chỗ như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3142118312ef0e17:0x174c0635d20b105c

Xem thêm:  Thuê Xe Việt - Võ Thị Sáu