Công ty Luật Công Luận – Trung tâm tư vấn pháp luật miễn phí, Phường Nguyễn Thái Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 192 Đ. Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 097 208 84 88
Trang web
Vị trí chính xác 107.685.917, 1.067.010.464


Địa chỉ Công ty Luật Công Luận - Trung tâm tư vấn pháp luật miễn phí ở đâu?

192 Đ. Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Luật Công Luận - Trung tâm tư vấn pháp luật miễn phí như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CareerLink Co., Ltd. - Tân Bình