Công ty Thiết kế Xây dựng TMDV Đồng Kim, Trung Mỹ Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 66/1 Đồng Tâm, Trung Mỹ Tây, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 913 77 91
Trang web dongkim.com.vn
Vị trí chính xác 108.632.162, 10.661.067.349.999.900


Địa chỉ Công ty Thiết kế Xây dựng TMDV Đồng Kim ở đâu?

66/1 Đồng Tâm, Trung Mỹ Tây, Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Thiết kế Xây dựng TMDV Đồng Kim như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-18:30], Thứ Hai:[08:00-18:30], Thứ Ba:[08:00-18:30], Thứ Tư:[08:00-18:30], Thứ Năm:[08:00-18:30], Thứ Sáu:[08:00-18:30], Thứ Bảy:[08:00-18:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cơ Sở SX Bàn Ghế Anh Vũ, TT. Long Thành