CÔNG TY TNHH CITY FOCUS LIGHTING – Nhơn Trạch

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô 622 6-3 Đường D1 kcn nhơn trạch 6, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 114 24 06
Trang web
Vị trí chính xác 10.700.834, 1.069.366.821


Địa chỉ CÔNG TY TNHH CITY FOCUS LIGHTING ở đâu?

Lô 622 6-3 Đường D1 kcn nhơn trạch 6, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH CITY FOCUS LIGHTING như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-16:30], Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317519c447de4f97:0x79b2e90034be9af8

Xem thêm:  Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Phú Giáo - Phuoc Vĩnh