Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin HPtraining

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 47 Nam Sơn, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 093 424 62 12
Trang web
Vị trí chính xác 208.421.281, 1.066.993.207


Địa chỉ Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin HPtraining ở đâu?

47 Nam Sơn, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Công Nghệ Thông Tin HPtraining như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30], Thứ Bảy:[08:00-21:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Diễm Loan (tên cũ Trần Thị Lan), TT. Long Hải