Công ty TNHH công nghiệp Phú Thịnh, Tân Thới An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ TA12 Khu phố 3, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 191 16 16
Trang web thepphuthinh.business.site
Vị trí chính xác 108.824.452, 10.665.075.329.999.900


Địa chỉ Công ty TNHH công nghiệp Phú Thịnh ở đâu?

TA12 Khu phố 3, Tân Thới An, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH công nghiệp Phú Thịnh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-11:30], Thứ Ba:[08:00-11:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30], Thứ Bảy:[08:00-11:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công Ty TNHH SX-XNK Thép Phương Thanh Tâm, Bình Chuẩn