Công Ty TNHH Cửu Tinh Việt Nam, Mỹ Xuân

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2, Huyện Tân Thành, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0703 656 279
Trang web
Vị trí chính xác 10.635.866, 1.070.406.672


Địa chỉ Công Ty TNHH Cửu Tinh Việt Nam ở đâu?

Khu Công Nghiệp Mỹ Xuân A2, Huyện Tân Thành, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Cửu Tinh Việt Nam như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Nhà Máy Kính Cường Lực Đông Nam, Phường Rạch Rừa