Công Ty TNHH ĐT TM & XD Tuấn Hoàng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 36/275, Đường Đằng Hải, Phường Đằng Hải, Quận Hải An, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3598 970
Trang web
Vị trí chính xác 208.373.396, 1.067.190.892


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Xây Dựng Nghĩa Thành, Phước Nguyễn