Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ TS

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 68, Tổ Dân Phố Thư Trung, Phường Đằng Lâm, Quận Hải An, Thành Phố Hải Phòng, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3733 669
Trang web
Vị trí chính xác 20.827.533, 1.067.204.051


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Máy Tính Phương An - Phương An Computer - Xuân Hà