Công Ty Tnhh Hiếu Dũng – Nhà Hàng Rừng Trong Phố

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 41 Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3557 345
Trang web
Vị trí chính xác 20.853.037, 106.714.407


Địa chỉ Công Ty Tnhh Hiếu Dũng - Nhà Hàng Rừng Trong Phố ở đâu?

41 Phương Lưu, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Tnhh Hiếu Dũng - Nhà Hàng Rừng Trong Phố như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Hưng Thịnh Quán - Tân Hà