Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Phần Mềm Danatech – Thanh Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 76 Hải Hồ, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 555 07 76
Trang web
Vị trí chính xác 160.803.166, 1.082.156.246


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421838c7e80f6f:0xa3f77624e3c8e93b

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Huy Hoàng, Phường Rạch Rừa