CÔNG TY TNHH MTV DU LỊCH CÔNG ĐOÀN ĐÀ NẴNG – Thanh Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Ông Ích Khiêm, Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3817 525
Trang web codatours.com.vn
Vị trí chính xác 160.797.682, 1.082.114.575


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219f48be01e3b:0xe24838b543f0a5c4

Xem thêm:  Tour Hải Phòng Đà Nẵng - Công Ty Du Lịch Hải Phòng D2Tour