CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3875 356
Trang web ximanghaiphong.com.vn
Vị trí chính xác 209.649.797, 10.675.403.539.999.900


Địa chỉ CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG ở đâu?

Gia Đức, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH MTV XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-16:30], Thứ Ba:[07:30-16:30], Thứ Tư:[07:30-16:30], Thứ Năm:[07:30-16:30], Thứ Sáu:[07:30-16:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Văn Phòng Luật Sư Mai Tiến Luật, Dĩ An