CÔNG TY TNHH PAIHONG Co., Ltd – Lai Uyên

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô C – 6A – CN, KCN BÀU BÀNG, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0398 116 719
Trang web
Vị trí chính xác 112.848.025, 1.065.831.364


Địa chỉ CÔNG TY TNHH PAIHONG Co., Ltd ở đâu?

Lô C – 6A – CN, KCN BÀU BÀNG, Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH PAIHONG Co., Ltd như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Rubyland, Bến Cát