Công ty TNHH Quang Minh – Mười Ba Tháng Ba

Thông tin chi tiết

Địa chỉ số 18/6 Khu phố 5, Mười Ba Tháng Ba, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3521 508
Trang web
Vị trí chính xác 11.282.550.599.999.900, 1.063.764.162


Địa chỉ Công ty TNHH Quang Minh ở đâu?

số 18/6 Khu phố 5, Mười Ba Tháng Ba, Dầu Tiếng, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Quang Minh như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công Ty TNHH TM Kiến Trúc Xây Dựng Đức Tín - Phường Phú Hữu