Công ty TNHH SX Sơn Hải, Phường 12

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1562 Đ. 30 Tháng 4, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 092 540 06 00
Trang web
Vị trí chính xác 104.207.561, 1.071.531.785


Địa chỉ Công ty TNHH SX Sơn Hải ở đâu?

1562 Đ. 30 Tháng 4, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH SX Sơn Hải như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Đại lý sơn Minh Long Hoa, Long Thành Bắc