Công Ty TNHH Thế Giới Kim Cương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Ngã 5 Sân bay Cát Bi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3500 935
Trang web
Vị trí chính xác 20.862.372, 10.669.583.329.999.900


Địa chỉ Công Ty TNHH Thế Giới Kim Cương ở đâu?

Ngã 5 Sân bay Cát Bi, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Thế Giới Kim Cương như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:30], Thứ Hai:[09:00-20:30], Thứ Ba:[09:00-20:30], Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Tiệm Vàng Ngọc Đẹp, khu phố 1