Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Nét Chuẩn – An Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 208 Nguyễn Hoàng, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 879 27 91
Trang web netchuan.com.vn
Vị trí chính xác 10.792.997.399.999.900, 1.067.455.195


Địa chỉ Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Nét Chuẩn ở đâu?

208 Nguyễn Hoàng, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Nét Chuẩn như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00], Thứ Bảy:[09:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty IDCONS | Thiết kế - Thi công - Giám sát Xây dựng - Tăng Nhơn Phú A