Công ty TNHH Thực phẩm Sáng Ngọc – Thọ Quang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Lô, 11 Trần Nhân Tông, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0834 149 257
Trang web 5tfoods.com
Vị trí chính xác 160.952.344, 1.082.430.164


Địa chỉ Công ty TNHH Thực phẩm Sáng Ngọc ở đâu?

Lô, 11 Trần Nhân Tông, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Thực phẩm Sáng Ngọc như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:00], Chủ Nhật:[07:30-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314217f74586af73:0x39ccba86d3932cfd

Xem thêm:  Quà Tặng Lĩnh Nam - Phường 1