Công Ty TNHH Thực Phẩm Xuất Khẩu Hải Phòng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 20, Đường Phương Lưu, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô Quyền, Vạ Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3293 527
Trang web
Vị trí chính xác 208.579.598, 10.671.238.699.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ