Công ty TNHH TLD Hi-Tech – Phường Tân Phú

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Hi-Tech Park, Lô Lô I-3b-1, Đường R2, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 71218, Việt Nam
Số điện thoại 090 188 19 68
Trang web hitechfactory.vn
Vị trí chính xác 10.850.752.799.999.900, 1.068.056.793


Địa chỉ Công ty TNHH TLD Hi-Tech ở đâu?

Hi-Tech Park, Lô Lô I-3b-1, Đường R2, Phường Tân Phú, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 71218, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH TLD Hi-Tech như thế nào?

Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31752740dd4bcb25:0x88c1535a755c5781

Xem thêm:  NHÀ HÀNG LAN PHƯƠNG, TT. Phước Bửu