Công ty TNHH TM & DV Điện Tử Hồng Nhân (Sony Center Hồng Nhân), Phường Cô Giang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 253 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3837 1928
Trang web sonycenter.hongnhan.com.vn
Vị trí chính xác 10.764.852.999.999.900, 1.066.929.789


Địa chỉ Công ty TNHH TM & DV Điện Tử Hồng Nhân (Sony Center Hồng Nhân) ở đâu?

253 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH TM & DV Điện Tử Hồng Nhân (Sony Center Hồng Nhân) như thế nào?

Thứ Tư:[08:30-22:00], Thứ Năm:[08:30-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:30-22:00], Chủ Nhật:[08:30-22:00], Thứ Hai:[08:30-22:00], Thứ Ba:[08:30-22:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Siêu thị Điện máy XANH - Xuân Lộc