Công ty TNHH TM&DV Tin học Lâm Hiếu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 539 Đ. Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3513 133
Trang web lamhieu.vn
Vị trí chính xác 20.828.488, 1.066.808.657


Địa chỉ Công ty TNHH TM&DV Tin học Lâm Hiếu ở đâu?

539 Đ. Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH TM&DV Tin học Lâm Hiếu như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-17:30], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty Cổ Phần Foody, Quận 1