Công Ty TNHH Vận Tải Biển Và Thuê Tàu Đức Đạt

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 3 – Phòng 3+4 – Tầng 4 – Tòa Nhà Thành Đạt, Đường Lê Thánh Tông, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 825 82 56
Trang web
Vị trí chính xác 208.671.911, 10.669.311.569.999.900


Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công ty TNHH ĐT XNK Vận tải Hoàng Minh, Phường