Công Ty TNHH Vận Tải Cơ Giới Và Xây Dựng Phước Hưng – Xuân Hà

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 626 Trần Cao Vân, Xuân Hà, Sơn Trà, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 093 540 75 27
Trang web
Vị trí chính xác 16.071.372.999.999.900, 1.081.907.164


Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x31421855f148c7d5:0xb07fc3fc141d22ee

Xem thêm:  Bưu Điện Việt Nam - Quang Trung