Công Ty Tnhh Vận Tải Và Tiếp Vận Toàn Cầu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3 Đ. Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3552 911
Trang web glotransvn.com.vn
Vị trí chính xác 208.665.526, 1.066.927.661


Địa chỉ Công Ty Tnhh Vận Tải Và Tiếp Vận Toàn Cầu ở đâu?

3 Đ. Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Tnhh Vận Tải Và Tiếp Vận Toàn Cầu như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN QUỐC TẾ HẢI MINH - Khu Phố 2