Công ty tnhh vi tính Bảo Hân, Tân Định

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QL13, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương 590000, Việt Nam
Số điện thoại 098 946 56 11
Trang web
Vị trí chính xác 11.049.098.299.999.900, 10.663.171.849.999.900


Địa chỉ Công ty tnhh vi tính Bảo Hân ở đâu?

QL13, Tân Định, Bến Cát, Bình Dương 590000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty tnhh vi tính Bảo Hân như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-16:00], Thứ Hai:[08:00-19:00], Thứ Ba:[08:00-19:00], Thứ Tư:[08:00-19:00], Thứ Năm:[08:00-19:00], Thứ Sáu:[08:00-19:00], Thứ Bảy:[08:00-19:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  sửa máy tính quận thủ đức, Linh Chiểu