Công Ty TNHH XNK Phú Lâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Số 1356 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường, Hải An, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 093 659 82 36
Trang web phulamplastic.com.vn
Vị trí chính xác 208.546.138, 106.728.487


Địa chỉ Công Ty TNHH XNK Phú Lâm ở đâu?

Số 1356 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường, Hải An, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH XNK Phú Lâm như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Cửa Hàng My Kingdom