Công ty TNHH Yakult Việt Nam tại tỉnh Long An – Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 126 Đ. Lê Văn Lâm, Phường 3, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3787 688
Trang web yakult.vn
Vị trí chính xác 105.356.638, 1.064.289.043


Địa chỉ Công ty TNHH Yakult Việt Nam tại tỉnh Long An ở đâu?

126 Đ. Lê Văn Lâm, Phường 3, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Yakult Việt Nam tại tỉnh Long An như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30], Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Công Ty TNHH Vận Tải Phạm Sang - Nhơn Trạch