Công Ty Tổ Chức Sự Kiện Đà Nẵng | Viet Dragon Event – Hoà Cường Nam

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 253 Lê Thanh Nghị, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 50000, Việt Nam
Số điện thoại 096 439 83 45
Trang web vietdragonevent.business.site
Vị trí chính xác 160.348.091, 1.082.185.875


Địa chỉ Công Ty Tổ Chức Sự Kiện Đà Nẵng | Viet Dragon Event ở đâu?

253 Lê Thanh Nghị, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 50000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Tổ Chức Sự Kiện Đà Nẵng | Viet Dragon Event như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-16:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hình ảnh thực tế

Hỏi đáp từ người dùng

Xem chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314219eec648d7a7:0xf063c8df5ecdb036

Xem thêm:  Lữ hành Quốc tế SEA TOURS - Công ty du lịch uy tín tại Đà Nẵng - An Hải Bắc