Công ty tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng 13-5

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 752 Lô 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3722 878
Trang web
Vị trí chính xác 20.848.818.899.999.900, 106.702.997


Địa chỉ Công ty tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng 13-5 ở đâu?

752 Lô 22 Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng 13-5 như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-12:00], Thứ Ba:[08:00-12:00], Thứ Tư:[08:00-12:00], Thứ Năm:[08:00-12:00], Thứ Sáu:[08:00-12:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Hình ảnh thực tế

Xem thêm:  Đại Lý Sơn Hải Phòng